Kam na výlet

Město Znojmo bychom mohli nazvat centrem Podyjí. Koneckonců, jedná se o největší město oblasti, které má co nabídnout milovníkům kultury, přírody a v neposlední řadě také milovníkům dobrého vína. V první řadě se tedy budeme věnovat Znojmu, avšak nezapomeneme ani na další zajímavá místa v blízkém nebo i vzdálenějším okolí.
Znojmo se ve vodách řeky Dyje zrcadlí už bezmála tisíc let. Počátky sahají do 11. století, kdy kolem hradu, jež založil Břetislav, začala vznikat osada. Ve třináctém století byla tato osada povýšena na královské město s mnoha privilegii. Již ve čtrnáctém století mělo město dlážděné ulice, vodovod a dvě nemocnice. V následujícím období městem prošlo mnoho nepřátelských armád, namátkou jmenujme třeba armádu Švédskou.
Vraťme se ale do současnosti. Centrum města bylo v roce 1971 vyhlášeno městskou památkovou zónou, takže o zajímavá místa nebudeme mít nouzi. Pokud bychom chtěli podrobnější výklad, je možné absolvovat trasu městským památkovým okruhem s průvodcem. Tuto službu si můžeme zařídit v Infocentru. Zajímavou nabídkou je i jízda turistickým vyhlídkovým vláčkem, který nás povozí po nejzajímavějších památkách města. Má osm zastávek, na kterých můžeme libovolně nastupovat a vystupovat a věnovat se památkám v nejbližším okolí. Pro cyklisty je tu navíc možnost uschování kol.
A jaké památky nám může Znojmo nabídnout? Rozhodně bychom si neměli nechat ujít unikátní labyrint, který se vine podzemními prostorami města v délce téměř třiceti kilometrů, někdy i ve čtyřech úrovních. Nicméně tahle prohlídka nebude nic pro klaustrofobiky.
A z podzemí se rovnou vyšplháme do výšin. 162 schodů vede na Radniční věž, ze které jsou krásné výhledy po kraji. Vyhlídkou se můžeme potěšit i z Vlkovy věže, na níž vede 123 schodů. Na našich toulkách Znojmem samozřejmě nesmíme opomenout Znojemský hrad, místo, kde se začala psát znojemská historie. Dnes zde můžeme shlédnout četné expozice věnující se archeologickým pracím na území města, zaniklým řemeslům, znojemské a vranovské keramice či zbraním. Další z památek, starých téměř jako město samotné je rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny. Jedná se o stavbu románského slohu pocházející z počátku jedenáctého století. Uvnitř je vyzdobena cennými freskami, což lehce omezuje její návštěvnost. Dovnitř se totiž nedostaneme, je-li venku příliš vlhko. Za návštěvu bezpochyby stojí i Minoritský klášter, původně gotická stavba, jejíž prostory dnes slouží Jihomoravskému muzeu. Najdeme zde expozici věnující se archeologii, geologii, kovářství či orientálním zbraním. Chvíli zůstaneme u klášterů, těch je ve Znojmě požehnaně. Nalezneme zde Dominikánský klášter, který slouží sestrám kazatelského řádu svatého Dominika, Kapucínský klášter, v jehož průčelí se nachází kaple a konečně Premonstrátský klášter. Jeho církevní funkce byla zrušena Josefem II, nicméně budova byla déle hojně využívaná. Sídlila zde tabáková továrna, kasárny a ve dnešních dnech ve zdejším sklepení uchovává víno firma Znovín.
No a nemůžeme zapomenout ani na slavného rodáka tohoto kraje, Václava Divíška, známého spíše pod řádovým jménem Prokop Diviš. Tento český vynálezce bleskosvodu má na okraji Znojma svůj památník, včetně repliky jeho proslulého bleskosvodu.
Znojmo je bohaté i na sakrální památky. Za všechny jmenujme například kostel sv. Mikuláše s kazatelnou ve tvaru zeměkoule. Najdeme zde také gotickou Madonu Chlebovou. Legenda praví, že v domě, kde se Madona nalézala nikdy neubýval chléb.

Další informace o pořádaných akcích a cyklovýletech naleznete zde: